Update lente trainingen

Vandaag kregen we van Tennis Vlaanderen te horen dat er voorlopig dan toch geen tennistrainingen mogen georganiseerd worden. We betreuren deze maatregelen maar zullen ze uiteraard volgen. Voorlopig organiseren we dus geen tennistrainingen (noch privé, noch duolessen).

Graag verwijzen we naar een artikel op Sporza voor bijkomende informatie. 

Zodra trainingen weer toegestaan zijn brengen we jullie op de hoogte.

Vrij spelen mag uiteraard wel vanaf maandag 4 mei. Vorige week werd aangekondigd door de overheid dat outdoor sporten toegestaan is met maximum 2 andere spelers. Nu werd aangevuld dat die 2 spelers, indien ze niet bij jou onder hetzelfde dak wonen, steeds dezelfde mensen moeten zijn.

Zonder vooruit te willen lopen op de feiten, wordt wel aangegeven dat een eventuele versoepeling vanaf 18 mei hieromtrent meer flexibiliteit zou betekenen.

Intussen dringen we erop aan, naast alle eerder gecommuniceerde 'Play Safe & Go'-richtlijnen, ook rekening te houden met deze nieuwe maatregel.

Geniet deze week alvast jullie tennisuurtje!

Foto