Terug naar de club vanaf 4 mei.

Ondertussen is het duidelijk geworden dat er vanaf maandag 4 mei terug getennist zal kunnen worden, maar onder strikte voorwaarden:

- Bekijk hier een schematisch overzicht van alle voorwaarden

- Het clubhuis zal tot nader order gesloten blijven. Enkel de toiletten zullen toegankelijk zijn, de kleedkamers zijn gesloten alsook het cafetaria.

- Er mag alleen enkel gespeeld worden, en dit enkel outdoor. De tennishal blijft dus onherroepelijk dicht. Dubbel mag uitzonderlijk gespeeld worden als de 4 spelers samenwonen op één adres.

- Er kan enkel een terrein gereserveerd worden via onze online-reservatietool. Enkel spelers die hun lidgeld 2020 vereffend hebben krijgen toegang tot het reservatiesysteem. In een volgend artikel vind je alle informatie mbt het betalen van het lidgeld. 

- De poortjes naar de terreinen blijven open staanzodat er geen klinken moeten vastgepakt worden. Let wel: om terrein 2, 3 en 4 te bereiken zullen de poortjes aan de achterkant van het terrein gebruikt moeten worden, de toegang via terrein 1 zal niet mogelijk zijn.

- De spelers dienen de terreinen te slepen. Er zal desinfecterende gel ter beschikking zijn die gebruikt kan worden na het slepen van het terrein. Sproeien is niet toegelaten, op regelmatige tijdstippen zullen de automatische sproeiers in gang gezet worden.

- Er zullen banken, noch scoreborden, noch vuilbakken geplaatst worden op de terreinen. Gelieve al het vuilnis mee naar huis terug te nemen. Het speeltoestel voor kinderen zal niet toegankelijk zijn. Aan de tennismuur is slechts 1 persoon toegelaten.

- De lentetrainingen worden afgelast. Dat betekent dat er geen inschrijvingsdagen zijn op 5 en 6 mei. Mits rechtstreeks contact met de trainers kunnen er wel afspraken gemaakt worden rond privétraining.

- De inschrijvingsdagen voor de zomerkampen(eveneens 5 en 6 mei) zullen ook niet doorgaan. Er is nog geen duidelijkheid of deze zullen kunnen doorgaan, we verwachten hieromtrent een beslissing van de veiligheidsraad rond 18/5. We houden u op de hoogte.

- De start van onze nieuwe competitie, de KTCLM-liga, wordt voorlopig uitgesteld. Een nieuwe startdatum wordt later gecommuniceerd. Er zijn al heel wat inschrijvingen, maar voor zij die nog niet ingeschreven zijn, vergeet dit niet snel te doen via www.ktclm.be.

- Wat de competitie betreft zullen de tornooien opgeschort worden tot minstens 7 juni. De interclubkomt nu in de fase van 'Plan B', meer hierover lees je via deze link. Alle interclubkapiteins zullen snel een mail krijgen met meer info.

Om ervoor te zorgen dat de vrijheid om terug te kunnen tennissen niet teruggeschroefd, maar binnenkort hopelijk uitgebreid wordt, vragen we ieder van jullie om deze maatregelen strikt na te leven.

Indien er nieuwe wendingen zijn, zullen wij jullie hierover tijdig informeren. We danken iedereen voor het begrip en hopen ondertussen op een drukke tenniszomer!

Namens het clubbestuur

Foto